Mijn PVDM

Tarieven roerende voorheffing vanaf 1/1/2017

Gepubliceerd op 13-01-2017 door Nick Verheyden

Na de verhoging van de roerende voorheffing met ingang van 1 januari 2017, kennen we maar liefst 8 verschillende tarieven:

Tarief Welke intresten of dividenden?
30% Op intresten en dividenden waarvoor geen verlagingen van toepassing zijn = standaardtarief.
20% Op liquidatiereserves die werden aangelegd vanaf AJ 2018 en die binnen de 5 jaar worden uitgekeerd.
Op VVPR dividenden die worden uitgekeerd vanaf het tweede boekjaar na het boekjaar van inbreng in geld in een kleine vennootschap.
17% Op liquidatiereserves die werden aangelegd vóór AJ 2018 en die binnen de 5 jaar worden uitgekeerd.
Op vastgeklikte reserves (art. 537 WIB92)(*) die worden uitgekeerd binnen de eerste 4 jaren door een grote vennootschap of binnen de eerste 2 jaren door een kleine vennootschap.
15% Op VVPR dividenden die worden uitgekeerd vanaf het derde boekjaar en later na het boekjaar van inbreng in geld in een kleine vennootschap.
10% Op vastgeklikte reserves (art. 537 WIB92)(*) die worden uitgekeerd in het jaar 5 en 6 door een grote vennootschap of in jaar 3 door een kleine vennootschap.
5% Op liquidatiereserves die worden uitgekeerd na 5 jaar te rekenen vanaf de laatste dag van het boekjaar waarvoor de liquidatiereserve werd aangelegd.
Op vastgeklikte reserves (art. 537 WIB92)(*) die worden uitgekeerd in jaar 7 en 8 door een grote vennootschap of in jaar 4 door een kleine vennootschap.
1,69% Op dividenden uitgekeerd door een moedervennootschap uit een land met een dubbelbelastingverdrag, die minder dan 10% bezit van de aandelen van de dochter maar waarvan de aanschafwaarde meer dan 2,5 miljoen euro bedraagt.
0% (**) Op vastgeklikte reserves (art. 537 WIB92)(*) die worden uitgekeerd vanaf jaar 9 door een grote vennootschap of vanaf jaar 5 door een kleine vennootschap.
Op liquidatiereserves die worden uitgekeerd bij vereffening van de vennootschap.
Op dividenden uitgekeerd door een moedervennootschap uit een land met een dubbelbelastingverdrag, die meer dan 10% bezit van de aandelen van de dochter.
(*) Art 537. WIB de termijn wordt gerekend vanaf de formalisering van de inbreng, dus de datum van de notariële akte vankapitaalverhoging.
(**) In de meeste gevallen moet er bij de aangifte roerende voorheffing een bijlage worden bijgevoegd die de vrijstelling verantwoord.

 

Boekhoudkantoor PVDM
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@boekhoudkantoorpvdm.be

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.