Mijn PVDM

Aankondiging van controleacties door de fiscus.

Gepubliceerd op 03-05-2017 door Nick Verheyden

Op 18 april 2017 heeft de fiscus de controleacties voor het jaar 2017 aangekondigd. De fiscus wil u hiermee aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen.

Particulieren:

U kan een controle of een vraag om inlichtingen verwachten in de volgende gevallen:

  • u bent loontrekkend en u heeft werkelijke beroepskosten afgetrokken
  • u heeft buitenlandse inkomsten die niet werden aangegeven
  • u heeft belastbare meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van onroerende goederen en u heeft deze niet aangegeven
  • u heeft uw aangifte niet ingediend, met verscherpte aandacht indien de niet-indiening regelmatig plaatsvond

Zelfstandigen en ondernemingen:

U wordt mogelijk gecontroleerd als:

  • er een vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werd ingeroepen waarvoor de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken
  • er een vermoeden is dat er onterecht een BTW-tegoed is ontstaan of werd verrekend
  • er een verlaagde roerende voorheffing op betaalde of toegekende dividenden werd betaald
  • u een grote onderneming heeft en de belastbare meerwaarde op aandelen of deelbewijzen niet aangegeven werd
  • er geen aangifte werd ingediend, met verscherpte aandacht indien de niet-indiening regelmatig plaatsvond

Uiteraard blijven de “normale” controles ook bestaan op basis van de fiscale situatie.

 

Boekhoudkantoor PVDM
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@boekhoudkantoorpvdm.be

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.