Mijn PVDM

Author Archives: Nick Verheyden

Einde van het duolegaat en invoering van de ‘vriendenerfenis’

Zoals aangekondigd in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering, zullen er opnieuw enkele wijzigingen doorgevoerd worden voor de erf- en schenkbelastingen in Vlaanderen. Zo wordt de fiscale optimalisatie van een duolegaat afgeschaft, wordt de ‘vriendenerfenis’ ingevoerd en zal de zogenaamde … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Einde van het duolegaat en invoering van de ‘vriendenerfenis’

UBO-register: uitgebreid

In een KB dat eind september 2020 gepubliceerd werd, staat vermeld dat van iedere informatieplichtigde wordt verwacht dat er aanvullende bewijsstukken worden bezorgd als staving voor de correctheid van de opgenomen uiteindelijke begunstigden in het UBO-register. Het UBO-register is een … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor UBO-register: uitgebreid

De BookAid Mobile App

Een document scanner, boekhouding en archief op zak.Hoewel de meesten reeds vertrouwd zijn met het gebruik van BookAid, weten velen niet dat er eveneens een BookAid App bestaat met enkele handige functies, welke gaan van het bezorgen van facturen tot … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De BookAid Mobile App

Rechtsbijstand voor fiscale controles

Als ondernemer is het niet onrealistisch dat u vroeg of laat in aanraking komt met een juridisch of fiscaal geschil. Verschillende verzekeringsmaatschappijen spelen hierop in door te voorzien in tal van formules voor rechtsbijstand. Ook voor de behandeling van fiscale … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Rechtsbijstand voor fiscale controles

Geen decembervoorschot in 2020!

Vermits veel ondernemingen ten gevolge van de coronacrisis zich nog steeds in een financieel moeilijke positie bevinden, heeft de wetgever in juli beslist dat er dit jaar geen decembervoorschot voor de btw moet betaald worden. Het jaarlijks btw-voorschotJaarlijks moeten zowel … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Geen decembervoorschot in 2020!

Verhoogde investeringsaftrek van 25%

Een van de beslissingen die de wetgever heeft genomen in de CORONA III wet van 15 juli 2020, is om de investeringsaftrek voor gewone investeringen tijdelijk te verhogen naar 25%. Dit zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, mits … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Verhoogde investeringsaftrek van 25%

Consumptiecheques: een fiscaalvriendelijke beloning voor uw werknemers, maar…

Om de horeca en bepaalde kleine handelszaken te steunen heeft de wetgever beslist om werkgevers de mogelijkheid te bieden om hun werknemers te belonen met zogenaamde consumptiecheques. De cheques kunnen tot eind 2020 toegekend worden en zijn geldig tot uiterlijk … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Consumptiecheques: een fiscaalvriendelijke beloning voor uw werknemers, maar…

Schriftelijke besluitvorming en online vergaderingen bij de algemene vergadering en de raad van bestuur

Zeker in tijden als deze is schriftelijke besluitvorming of online vergaderen de manier bij uitstek om af te wijken van de fysieke vergaderingen. De wetgever heeft rond schriftelijke besluitvormingen wel enkele regels opgelegd om de betrokken partijen zo goed mogelijk … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke besluitvorming en online vergaderingen bij de algemene vergadering en de raad van bestuur

Uitbreiding van de regelgeving omtrent intracommunautaire handelingen

Op 2 april 2020 heeft de wetgever een nieuwe circulaire gepubliceerd omtrent de intracommunautaire B2B handelingen. De circulaire licht de uitgebreide regels omtrent intracommunautaire handelingen toe, welke in werking zijn getreden sinds 1 januari 2020. Vermelding van het btw-nummerEen intracommunautaire … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding van de regelgeving omtrent intracommunautaire handelingen

Verhoging van forfaitaire binnenlandse dagvergoedingen

Met ingang vanaf 1 april 2020 heeft de wetgever het maximumbedrag voor de forfaitaire binnenlandse dagvergoedingen verhoogd. Welke verplaatsingen?Indien u binnenlandse dienstverplaatsingen van minimaal 6 uur doet, kan u in plaats van de werkelijke maaltijdkosten in te brengen ook opteren … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Verhoging van forfaitaire binnenlandse dagvergoedingen