Mijn PVDM

Author Archives: Nick Verheyden

Rechtsbijstand voor fiscale controles

Als ondernemer is het niet onrealistisch dat u vroeg of laat in aanraking komt met een juridisch of fiscaal geschil. Verschillende verzekeringsmaatschappijen spelen hierop in door te voorzien in tal van formules voor rechtsbijstand. Ook voor de behandeling van fiscale … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Rechtsbijstand voor fiscale controles

Geen decembervoorschot in 2020!

Vermits veel ondernemingen ten gevolge van de coronacrisis zich nog steeds in een financieel moeilijke positie bevinden, heeft de wetgever in juli beslist dat er dit jaar geen decembervoorschot voor de btw moet betaald worden. Het jaarlijks btw-voorschotJaarlijks moeten zowel … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Geen decembervoorschot in 2020!

Verhoogde investeringsaftrek van 25%

Een van de beslissingen die de wetgever heeft genomen in de CORONA III wet van 15 juli 2020, is om de investeringsaftrek voor gewone investeringen tijdelijk te verhogen naar 25%. Dit zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, mits … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Verhoogde investeringsaftrek van 25%

Consumptiecheques: een fiscaalvriendelijke beloning voor uw werknemers, maar…

Om de horeca en bepaalde kleine handelszaken te steunen heeft de wetgever beslist om werkgevers de mogelijkheid te bieden om hun werknemers te belonen met zogenaamde consumptiecheques. De cheques kunnen tot eind 2020 toegekend worden en zijn geldig tot uiterlijk … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Consumptiecheques: een fiscaalvriendelijke beloning voor uw werknemers, maar…

Schriftelijke besluitvorming en online vergaderingen bij de algemene vergadering en de raad van bestuur

Zeker in tijden als deze is schriftelijke besluitvorming of online vergaderen de manier bij uitstek om af te wijken van de fysieke vergaderingen. De wetgever heeft rond schriftelijke besluitvormingen wel enkele regels opgelegd om de betrokken partijen zo goed mogelijk … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke besluitvorming en online vergaderingen bij de algemene vergadering en de raad van bestuur

Uitbreiding van de regelgeving omtrent intracommunautaire handelingen

Op 2 april 2020 heeft de wetgever een nieuwe circulaire gepubliceerd omtrent de intracommunautaire B2B handelingen. De circulaire licht de uitgebreide regels omtrent intracommunautaire handelingen toe, welke in werking zijn getreden sinds 1 januari 2020. Vermelding van het btw-nummerEen intracommunautaire … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding van de regelgeving omtrent intracommunautaire handelingen

Verhoging van forfaitaire binnenlandse dagvergoedingen

Met ingang vanaf 1 april 2020 heeft de wetgever het maximumbedrag voor de forfaitaire binnenlandse dagvergoedingen verhoogd. Welke verplaatsingen?Indien u binnenlandse dienstverplaatsingen van minimaal 6 uur doet, kan u in plaats van de werkelijke maaltijdkosten in te brengen ook opteren … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Verhoging van forfaitaire binnenlandse dagvergoedingen

Mobilisering van vrijgestelde reserves

De wetgever heeft vorig jaar in een circulaire bekend gemaakt dat naar aanleiding van de belastinghervorming in 2017, er in aanslagjaren 2021 en 2022 bepaalde vrijgestelde reserves kunnen gemobiliseerd worden tegen een gunsttarief van 15% of 10%. Welke reserves?Vrijgestelde reserves … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Mobilisering van vrijgestelde reserves

Fiscus bevestigt haar standpunt omtrent restaurant- en receptiekosten

De fiscus heeft in maart in een circulaire bevestigt dat ze inzake directe belastingen niet van haar standpunt omtrent de aftrekbaarheid van restaurant-en receptiekosten zal afwijken, zelfs indien deze kosten zijn gemaakt met een publicitair doel. BTWDe regel voor restaurant- … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Fiscus bevestigt haar standpunt omtrent restaurant- en receptiekosten

Uitbreiding van het voorstel van vereenvoudigde aangifte

Jaar na jaar stijgt het aantal uitgestuurde voorstellen van vereenvoudigde aangiftes personenbelasting aanzienlijk. Ook dit jaar heeft de ministerraad beslist om met ingang vanaf aanslagjaar 2020 te voorzien in een uitbreiding, waardoor er meer belastingplichtigen kunnen vrijgesteld worden van de … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding van het voorstel van vereenvoudigde aangifte