Mijn PVDM

Tag Archives: BTW

Geen decembervoorschot in 2020!

Vermits veel ondernemingen ten gevolge van de coronacrisis zich nog steeds in een financieel moeilijke positie bevinden, heeft de wetgever in juli beslist dat er dit jaar geen decembervoorschot voor de btw moet betaald worden. Het jaarlijks btw-voorschotJaarlijks moeten zowel … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Geen decembervoorschot in 2020!

Uitbreiding van de regelgeving omtrent intracommunautaire handelingen

Op 2 april 2020 heeft de wetgever een nieuwe circulaire gepubliceerd omtrent de intracommunautaire B2B handelingen. De circulaire licht de uitgebreide regels omtrent intracommunautaire handelingen toe, welke in werking zijn getreden sinds 1 januari 2020. Vermelding van het btw-nummerEen intracommunautaire … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding van de regelgeving omtrent intracommunautaire handelingen

Fiscus bevestigt haar standpunt omtrent restaurant- en receptiekosten

De fiscus heeft in maart in een circulaire bevestigt dat ze inzake directe belastingen niet van haar standpunt omtrent de aftrekbaarheid van restaurant-en receptiekosten zal afwijken, zelfs indien deze kosten zijn gemaakt met een publicitair doel. BTWDe regel voor restaurant- … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Fiscus bevestigt haar standpunt omtrent restaurant- en receptiekosten

Bewaren van documenten en digitalisering

Een boekhouding voeren brengt een hoop administratie met zich mee, waaronder het bewaren van documenten. De wetgever bepaalt niet enkel welke documenten er bewaard moeten worden, maar ook de wijze waarop en de termijnen ervan. Mits voor een boekhouding de … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Bewaren van documenten en digitalisering

Coronavirus: een up-to-date overzicht van de mogelijke steunmaatregelen.

Bijgewerkt op 18/11/’20 In deze zeer uitzonderlijke situatie heeft onze overheid een reeks aan steunmaatregelen uitgewerkt voor de zelfstandigen en ondernemingen. Deze maatregelen wijzigen echter met de regelmaat van de klok, dit om in te kunnen spelen op de wijzigende … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Coronavirus: een up-to-date overzicht van de mogelijke steunmaatregelen.

De Brexit en de BTW

De beslissing die het Verenigd Koninkrijk midden 2016 genomen heeft om de Europese Unie te verlaten, heeft sinds 1 februari 2020 uitwerking. Beide partijen zijn echter overeengekomen om een overgangsperiode te voorzien, waarin btw-belastingplichtigen de tijd krijgen om zich aan … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De Brexit en de BTW

Maandelijkse BTW-teruggave voor starters

Sinds 1 januari 2020 is het voor ‘starters’ die een maandelijkse btw-aangifte indienen, mogelijk om maandelijks een btw-teruggave te vragen zonder een vergunning. Starters Onder starters bedoelt de wetgever zowel de nieuwe btw-belastingplichtigen, als de nieuw opgerichte btw-eenheden, ongeacht indien … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Maandelijkse BTW-teruggave voor starters

Lichte vrachtwagens en de fiscus

Voertuigen die ingeschreven worden als lichte vrachtwagen bij de DIV, worden door de fiscus niet altijd aanzien als een lichte vrachtwagen. Om misbruik te voorkomen heeft de fiscus namelijk enkele voorwaarden ingevoerd waaraan een voertuig dient te voldoen, om fiscaal … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Lichte vrachtwagens en de fiscus

Nieuwe spelregels btw op ‘vouchers’

Omwille van de commerciële en technologische innovatie inzake waarde- en kortingsbonnen heeft de Europese commissie een nieuwe Europese voucherrichtlijn uitgewerkt. De Belgische btw-administratie heeft deze nieuwe regels, die van kracht zijn vanaf 1 januari 2019, voorlopig uiteengezet in een Circulaire … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe spelregels btw op ‘vouchers’

Hoe btw berekenen op de verkoop van uw personenwagen?

Indien u een personenwagen aankoopt en als bedrijfsmiddel gebruikt, is er in principe bij een latere verkoop ervan 21% btw verschuldigd op de volledige maatstaf van heffing. Echter, onder bepaalde voorwaarden kan de btw slechts geheven worden op de helft … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , | Leave a comment