Mijn PVDM

Tag Archives: forfait

Beroepskostenforfait ook van toepassing voor zelfstandigen met winsten

Vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) kan een zelfstandige met winsten in principe de keuze hebben tussen werkelijke of forfaitaire beroepskosten. Tot hiertoe bestond er alleen een beroepskostenforfait voor baten en voor bezoldigingen van loontrekkenden, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten. Vanaf aanslagjaar … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , | Leave a comment

Buitenlandse reizen: nieuwe forfaits 2018 gepubliceerd.

Op 2 juli 2018 werd de nieuwe lijst van forfaitaire dagvergoedingen die de FOD Buitenlandse Zaken aan zijn personeelsleden toekent in geval van korte buitenlandse dienstreizen gepubliceerd. Deze forfaitaire dagvergoedingen dekken de kosten voor maaltijden, dranken, taxi en andere kleine … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , | Leave a comment